Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – to jedna z najciekawszych form wspólnego inwestowania. Nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych, dzięki czemu mają możliwość swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są jedną z możliwości zbiorowego pomnażania kapitału bez posiadania specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych. Dużą rolę w tego typu rozwiązaniach odgrywa zarządzający, który odpowiada za wyniki funduszu. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności składa poszczególne komponenty finansowe w jeden sprawnie działający mechanizm. To w głównej mierze od niego zależy odpowiedni timing, skład portfela i pomnażanie kapitału wchodzącego w skład funduszu

Podstawową różnicą pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym a funduszem zamkniętym jest fakt, że fundusz zamknięty emitując certyfikaty inwestycyjne w ilościach określonych każdorazowo Warunkami Emisji, ogranicza liczbę uczestników mogących przystąpić do funduszu. Tytułami uczestnictwa w funduszu zamkniętym są certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi.

Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów  przeliczające je na wartość certyfikatu inwestycyjnego. Częstotliwość dokonywanej wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych, ale nie rzadsza niż co 3 miesiące. Niewątpliwym atutem funduszy zamkniętych jest znacznie szersze spektrum  dostępnych inwestycji oraz strategii. FIZy z uwagi na swój status prawny wykorzystywane są również do optymalizacji podatkowych wynikających z faktu, że na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych FIZ-y zwolnione są z płacenia podatku CIT.

Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą stanowić uzupełnienie portfela inwestycyjnego zarówno dla klientów korzystających z obligacji, inwestujących bezpośrednio na giełdzie, czy też na rynku nieruchomości. Duża elastyczność i różnorodność aktywów w portfelu funduszu sprawia, że zysk uzyskany z tego typu rozwiązań jest często 4-krotnie wyższy niż na lokatach bankowych. W ostatnich latach nastąpił duży rozwój w ofercie funduszy zamkniętych, które zdobywają coraz większą popularność wśród inwestorów.

 

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało przez Warsaw Asset House Sp. z o.o. i jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów. Nie powinny być inaczej interpretowane.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte