Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – to jedna z najciekawszych form wspólnego inwestowania. Nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych, dzięki czemu mają możliwość swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są jedną z możliwości zbiorowego pomnażania kapitału bez posiadania specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych. Dużą rolę w tego typu rozwiązaniach odgrywa zarządzający, który odpowiada za wyniki funduszu. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności składa poszczególne komponenty finansowe w jeden sprawnie działający mechanizm. To w głównej mierze od niego zależy odpowiedni timing, skład portfela i pomnażanie kapitału wchodzącego w skład funduszu

Podstawową różnicą pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym a funduszem zamkniętym jest fakt, że fundusz zamknięty emitując certyfikaty inwestycyjne w ilościach określonych każdorazowo Warunkami Emisji, ogranicza liczbę uczestników mogących przystąpić do funduszu. Tytułami uczestnictwa w funduszu zamkniętym są certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi.

Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów  przeliczające je na wartość certyfikatu inwestycyjnego. Częstotliwość dokonywanej wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych, ale nie rzadsza niż co 3 miesiące. Niewątpliwym atutem funduszy zamkniętych jest znacznie szersze spektrum  dostępnych inwestycji oraz strategii. FIZy z uwagi na swój status prawny wykorzystywane są również do optymalizacji podatkowych wynikających z faktu, że na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych FIZ-y zwolnione są z płacenia podatku CIT.

Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą stanowić uzupełnienie portfela inwestycyjnego zarówno dla klientów korzystających z obligacji, inwestujących bezpośrednio na giełdzie, czy też na rynku nieruchomości. Duża elastyczność i różnorodność aktywów w portfelu funduszu sprawia, że zysk uzyskany z tego typu rozwiązań jest często 4-krotnie wyższy niż na lokatach bankowych. W ostatnich latach nastąpił duży rozwój w ofercie funduszy zamkniętych, które zdobywają coraz większą popularność wśród inwestorów.

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte