Finansowanie

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Firmy, jak i prywatni inwestorzy w różnych etapach swojej działalności muszą pozyskiwać kapitał na dalszy rozwój swoich projektów. Sposób pozyskiwania tych środków zależy w głównej mierze od obecnego etapu rozwoju, wielkości pożyczkobiorcy oraz perspektyw jego wzrostu.

Na rynku można wyróżnić 5 najbardziej popularnych form finansowania kapitałem obcym:

  1. Kredyt Bankowy
  2. Leasing
  3. Emisja Obligacji
  4. Faktoring
  5. Pożyczka z sektora pozabankowego (np.poprzez  FIZ)

Pozyskanie zewnętrznych środków wiąże się z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, od najprostszej – zawierającej wypełniony wniosek kredytowy – po rozbudowaną, uwzględniającą m.in. takie dokumenty jak biznes plan czy rozbudowane analizy finansowe planowanych przedsięwzięć.

Najpopularniejszym sposobem na finansowanie działalności jest zaciągnięcie kredytu bankowego. Wielu przedsiębiorców korzysta z tego właśnie rozwiązania, gdyż kredyt jest stosunkowo łatwo dostępny. Niestety banki często bronią się przed ponoszeniem ryzyka finansowania działalności, o której niewiele wiedzą. Brak tzw. historii kredytowej (udokumentowanej wcześniejszej współpracy z bankiem) lub słaba historia kredytowa jest najczęstszą przyczyną odmowy finansowania.

Inną popularną obecnie formą finansowania jest leasing. Firmy leasingowe udzielają firmom wsparcia stosunkowo chętniej niż banki kredyt, jednak przekłada się to odpowiednio na jego cenę. Przedsiębiorstwa, które potrzebują dużych środków na działalność inwestycyjną nie są jednak w pełni usatysfakcjonowane z leasingu, gdyż ich potrzeby finansowe znacznie przekraczają kapitał, jaki mogą pozyskać za pomocą tej formy, a do tego dochodzą jeszcze stosunkowo wysokie koszty finansowania.

Emisja obligacji jest kolejną alternatywą finansowania firmy zyskującą coraz większą popularność w Polsce. W przypadku obligacji emitent poświadcza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do określonego świadczenia (zapłata odsetek i zwrot kapitału). Emisja obligacji wiąże się z powstaniem zobowiązania i konieczności spłaty odsetek oraz  kapitału. W tym przypadku  mamy do czynienia z mniejszymi wymogami pod względem ilości dokumentów. Zarząd emitenta musi uchwalić uchwałę o emisji obligacji, przygotować dokument ofertowy z załącznikami, w tym zbadane sprawozdanie roczne za poprzedni rok obrotowy. Dostępność finansowania z tytułu emisji obligacji jest  dla przedsiębiorstw znacznie wyższa. Inwestorzy mogą lepiej postrzegać poszczególne spółki i branże niż banki. Mogą zaakceptować brak zabezpieczenia lub sfinansować projekt, który jest na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju.

Wygodną, cieszącą się coraz większą popularnością formą finansowania dla przedsiębiorstw jest faktoring. Firmy coraz chętniej korzystają z tego typu usług, czemu sprzyja rosnąca konkurencja wśród instytucji finansowych. Podmioty oferujące tego typu świadczenia, zanim jednak zdecydują się na zawarcie umowy faktoringowej, najczęściej przeprowadzają gruntowną analizę finansową potencjalnego klienta, w celu ograniczenia swojego ryzyka. W dobie obecnej sytuacji gospodarczej czynią to bardzo skrupulatnie, co niestety przekłada się na koszty. Dodatkowo w okresie ostatnich 10 lat coraz więcej podmiotów ma problemy ze spłatą zobowiązań, w związku z czym wymogi co do dłużników stają się bardziej restrykcyjne. W dalszym ciągu jest to jednak bardzo ciekawy sposób finansowania kapitałem obcym, który nie obciąża bilansu, co uznać można za dodatkowy atut.

Fundusz inwestycyjny to instytucja, w której w kręgu zainteresowań leży  zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału, poprzez udzielanie pożyczek. Poprzez umowę pożyczki fundusz zobowiązuje się przenieść na rzecz pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, zaś pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy wraz z odsetkami przybierającymi formę oprocentowania. Fundusz jest o wiele bardziej elastyczny niż Bank czy inne wyżej omówione formy finansowania. Tworzy dla przedsiębiorcy kolejną możliwość sfinansowania swojego biznesu co sprawia że jest coraz częściej wybieraną opcją.

 

Pozyskując fundusze na finansowanie działalności należy mieć na uwadze wiele czynników, które trzeba będzie spełnić, aby zainwestowany kapitał dał odpowiednią stopę zwrotu, tak by można było zaspokoić wymagania kapitałodawcy.

 

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało przez Warsaw Asset House Sp. z o.o. i jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów. Nie powinny być inaczej interpretowane.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Finansowanie